חניון                
קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניוןדירה № שטח מחיר / מר מחיר מעמד כניסה לפניה

כניסה לפניה