קומה 6                
קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון

דירה № שטח מחיר / מר מחיר מעמד כניסה לפניה
דירה 1 37,96 ㎡ 37,96 ㎡ 708.11 €/㎡ 26200 € במכירה כניסה לפניה
דירה 2 37,96 ㎡ 37,96 ㎡ 708.11 €/㎡ 26200 € במכירה כניסה לפניה
דירה 3 74,88 ㎡ 74,88 ㎡ 657.70 €/㎡ 48670 € במכירה כניסה לפניה
דירה 4 100,75 ㎡ 100,75 ㎡ 795.90 €/㎡ 79590 € במכירה כניסה לפניה
דירה 5 133,47 ㎡ 133,47 ㎡ 792.78 €/㎡ 105440 € במכירה כניסה לפניה
דירה 6 133,47 ㎡ 133,47 ㎡ 792.78 €/㎡ 105440 € במכירה כניסה לפניה
דירה 7 98,51 ㎡ 98,51 ㎡ 794.08 €/㎡ 77820 € במכירה כניסה לפניה
דירה 8 74,88 ㎡ 74,88 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 9 37,96 ㎡ 37,96 ㎡ 708.11 €/㎡ 26200 € במכירה כניסה לפניה
דירה 10 66,36 ㎡ 66,36 ㎡ 681.82 €/㎡ 45000 € במכירה כניסה לפניה

כניסה לפניה