קומה 5                
קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון

דירה № שטח מחיר / מר מחיר מעמד כניסה לפניה
דירה 67 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 662.97 €/㎡ 24530 € במכירה כניסה לפניה
דירה 68 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 0.00 €/㎡ במכירה כניסה לפניה
דירה 69 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 662.97 €/㎡ 24530 € במכירה כניסה לפניה
דירה 70 38,98 ㎡ 38,98 ㎡ 0.00 €/㎡ במכירה כניסה לפניה
דירה 71 49,27 ㎡ 49,27 ㎡ 794.35 €/㎡ 38923 € במכירה כניסה לפניה
דירה 72 44,49 ㎡ 44,49 ㎡ 798.25 €/㎡ 35123 € במכירה כניסה לפניה
דירה 73 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 794.69 €/㎡ 33377 € במכירה כניסה לפניה
דירה 74 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 794.69 €/㎡ 33377 € במכירה כניסה לפניה
דירה 75 83,62 ㎡ 83,62 ㎡ 795.89 €/㎡ 66059 € במכירה כניסה לפניה
דירה 76 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 794.69 €/㎡ 33377 € במכירה כניסה לפניה
דירה 77 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 794.69 €/㎡ 33377 € במכירה כניסה לפניה
דירה 78 44,46 ㎡ 44,46 ㎡ 798.25 €/㎡ 35123 € במכירה כניסה לפניה
דירה 79 49,27 ㎡ 49,27 ㎡ 794.35 €/㎡ 38923 € במכירה כניסה לפניה
דירה 80 38,98 ㎡ 38,98 ㎡ 666.58 €/㎡ 25330 € במכירה כניסה לפניה
דירה 81 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 82 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 662.97 €/㎡ 24530 € במכירה כניסה לפניה
דירה 83 66,28 ㎡ 66,28 ㎡ 733.33 €/㎡ 48400 € במכירה כניסה לפניה

כניסה לפניה