קומה 4                
קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון

דירה № שטח מחיר / מר מחיר מעמד כניסה לפניה
דירה 50 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 642.57 €/㎡ 23775 € במכירה כניסה לפניה
דירה 51 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 642.57 €/㎡ 23775 € במכירה כניסה לפניה
דירה 52 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 53 38,98 ㎡ 38,98 ㎡ 646.05 €/㎡ 24550 € במכירה כניסה לפניה
דירה 54 49,27 ㎡ 49,27 ㎡ 746.73 €/㎡ 36590 € במכירה כניסה לפניה
דירה 55 44,46 ㎡ 44,46 ㎡ 757.84 €/㎡ 33345 € במכירה כניסה לפניה
דירה 56 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 754.45 €/㎡ 31687 € במכירה כניסה לפניה
דירה 57 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 754.45 €/㎡ 31687 € במכירה כניסה לפניה
דירה 58 83,62 ㎡ 83,62 ㎡ 755.42 €/㎡ 62700 € במכירה כניסה לפניה
דירה 59 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 754.45 €/㎡ 31687 € במכירה כניסה לפניה
דירה 60 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 61 49,27 ㎡ 49,27 ㎡ 754.08 €/㎡ 36950 € במכירה כניסה לפניה
דירה 62 44,46 ㎡ 44,46 ㎡ 757.84 €/㎡ 33345 € במכירה כניסה לפניה
דירה 63 38,98 ㎡ 38,98 ㎡ 646.05 €/㎡ 24550 € במכירה כניסה לפניה
דירה 64 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 642.57 €/㎡ 23775 € במכירה כניסה לפניה
דירה 65 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 642.57 €/㎡ 23775 € במכירה כניסה לפניה
דירה 66 66,28 ㎡ 66,28 ㎡ 703.03 €/㎡ 46400 € במכירה כניסה לפניה

כניסה לפניה