קומה 3                
קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון

דירה № שטח מחיר / מר מחיר מעמד כניסה לפניה
דירה 33 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 632.38 €/㎡ 23398 € במכירה כניסה לפניה
דירה 34 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 35 38,74 ㎡ 38,74 ㎡ 615.79 €/㎡ 23400 € במכירה כניסה לפניה
דירה 36 38,98 ㎡ 38,98 ㎡ 635.79 €/㎡ 24160 € במכירה כניסה לפניה
דירה 37 49,27 ㎡ 49,27 ㎡ 703.88 €/㎡ 34490 € במכירה כניסה לפניה
דירה 38 44,46 ㎡ 44,46 ㎡ 707.27 €/㎡ 31120 € במכירה כניסה לפניה
דירה 39 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 40 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 704.05 €/㎡ 29570 € במכירה כניסה לפניה
דירה 41 83,62 ㎡ 83,62 ㎡ 705.23 €/㎡ 58534 € במכירה כניסה לפניה
דירה 42 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 704.05 €/㎡ 29570 € במכירה כניסה לפניה
דירה 43 42,25 ㎡ 42,25 ㎡ 704.05 €/㎡ 29570 € במכירה כניסה לפניה
דירה 44 44,46 ㎡ 44,46 ㎡ 707.27 €/㎡ 31120 € במכירה כניסה לפניה
דירה 45 49,27 ㎡ 49,27 ㎡ 703.88 €/㎡ 34490 € במכירה כניסה לפניה
דירה 46 39,98 ㎡ 39,98 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 47 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 0.00 €/㎡ במכירה כניסה לפניה
דירה 48 37,74 ㎡ 37,74 ㎡ 632.43 €/㎡ 23400 € במכירה כניסה לפניה
דירה 49 66,28 ㎡ 66,28 ㎡ 692.88 €/㎡ 45730 € במכירה כניסה לפניה

כניסה לפניה