קומה 0                
קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון

דירה № שטח מחיר / מר מחיר מעמד כניסה לפניה
קפה 118,9 ㎡ 118,9 ㎡ 0.00 €/㎡ במכירה כניסה לפניה
1דירה 37,36 ㎡ 37,36 ㎡ 656.22 €/㎡ 24280 € במכירה כניסה לפניה
2דירה 37,36 ㎡ 37,36 ㎡ 656.22 €/㎡ 24280 € במכירה כניסה לפניה
דירה 3 38,02 ㎡ 38,02 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 4 40,22 ㎡ 40,22 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה
דירה 5 41,56 ㎡ 41,56 ㎡ 0.00 €/㎡ נמכר כניסה לפניה

כניסה לפניה